Pakiety Wirtualnego Biura

Biuro Rachunkowe Abix Consultant Sp. z o.o
Mbank
73 1140 2017 0000 4102 1291 0085
ul. Rakowicka 10B/4
31-511 Kraków

PAKIET POCZTA

Pakiet Poczta od 20 zł nettoskrzynka pocztowa wirtualnego biura

CZAS TRWANIA UMOWY / OKRES ROZLICZENIOWY

ROK

PÓŁ ROKU

KWARTAŁ

MIESIĄC

ROK

20,00

30,00

40,00

50,00

PÓŁ ROKU

 

40,00

50,00

60,00

KWARTAŁ

   

60,00

70,00

MIESIĄC

     

80,00

 • Adres – z możliwością posługiwania się nim jako adresem do korespondencji;
 • Odbiór korespondencji przychodzącej do 20 listów miesięcznie;
 • Informowanie Klienta o odebranej korespondencji w formie email;
 • Nielimitowana możliwość osobistego odbioru korespondencji przez Klienta;

    

PAKIET REJESTRACYJNY

Pakiet Rejestracyjny od 40 zł netto adres siedziby wirtualnego biura

CZAS TRWANIA UMOWY / OKRES ROZLICZENIOWY

ROK

PÓŁ ROKU

KWARTAŁ

MIESIĄC

ROK

40

50

60

70

PÓŁ ROKU

 

60

70

80

KWARTAŁ

   

80

90

MIESIĄC

     

100

 • Adres Rejestracyjny;
 • Odbiór awizo do 20 sztuk miesięcznie;
 • Informowanie Klienta o odebranym awizo w formie email;
 • Osobisty odbiór korespondencji (jeden raz w miesiącu) przez Klienta;
 • Rabat na Usługi Dodatkowe w wysokości 5%;

PAKIET STANDARD

Pakiet Standard od 50 zł nettosprzet biurowy wirtualnego biura

CZAS TRWANIA UMOWY / OKRES ROZLICZENIOWY

ROK

PÓŁ ROKU

KWARTAŁ

MIESIĄC

ROK

50

60

70

80

PÓŁ ROKU

 

70

80

90

KWARTAŁ

   

90

100

MIESIĄC

     

110

 • Adres Rejestracyjny i Adres z możliwością posługiwania się nim jako adresem do korespondencji;
 • Przechowywanie korespondencji przychodzącej do trzech miesięcy;
 • Odbiór korespondencji przychodzącej do 20 listów* miesięcznie;
 • Przekazywanie korespondencji jeden raz na kwartał do Klienta w formie listu poleconego;
 • Odbiór osobisty jeden raz w miesiącu przez Klienta;
 • Informowanie o korespondencji przychodzącej na email oraz skanowanie jej zawartości na życzenie Klienta;
 • Rabat na Usługi Dodatkowe w wysokości 10%;

PAKIET PREMIUM

Pakiet Premium od 165 zł nettobiurko na godziny

CZAS TRWANIA UMOWY / OKRES ROZLICZENIOWY

ROK

PÓŁ ROKU

KWARTAŁ

MIESIĄC

ROK

165,00

175,00

185,00

195,00

PÓŁ ROKU

 

185,00

195,00

205,00

KWARTAŁ

   

205,00

215,00

MIESIĄC

     

225,00

 • Rejestracja firmy w CEIDG lub pomoc w przygotowaniu dokumentacji do rejestracji spółki w KRS
 • Adres Rejestracyjny i Adres z możliwością posługiwania się nim jako adresem do korespondencji;
 • Przechowywanie korespondencji przychodzącej do trzech miesięcy;
 • Odbiór korespondencji przychodzącej do 20 listów* miesięcznie;
 • Przekazywanie korespondencji jeden raz na kwartał do Klienta w formie listu poleconego;
 • Odbiór osobisty jeden raz w miesiącu przez Klienta;
 • Informowanie o korespondencji przychodzącej na email oraz skanowanie jej zawartości na życzenie Klienta;
 • dostęp do Sali Konferencyjnej w wymiarze sześciu godzin miesięcznie (kawa, herbata, woda);
 • Rabat na Usługi Dodatkowe w wysokości 10%;

PAKIET BUSINESS FIRMY JEDNOOSOBOWE

Pakiet Business dla Jednoosobowych Działalnosci Gospodarczychksigowo krakw

CZAS TRWANIA UMOWY*** / OKRES ROZLICZENIOWY

ROK

PÓŁ ROKU

KWARTAŁ

MIESIĄC

ROK

270

290

310

330

PÓŁ ROKU

 

300

320

340

KWARTAŁ

   

330

350

MIESIĄC

     

360

 • Obsługa księgowa jednoosobowej działalności gospodarczej (do 30 dokumentów miesięcznie);
 • Adres Rejestracyjny i Adres z możliwością posługiwania się nim jako adresem do korespondencji;
 • Przechowywanie korespondencji przychodzącej do trzech miesięcy;
 • Odbiór korespondencji przychodzącej do 20 listów* miesięcznie;
 • Przekazywanie korespondencji jeden raz na kwartał do Klienta w formie listu poleconego;
 • Odbiór osobisty jeden raz w miesiącu przez Klienta;
 • Informowanie o korespondencji przychodzącej na email oraz skanowanie jej zawartości na życzenie Klienta;
 • Przekazywanie korespondencji do Księgowości i Kadr (na podstawie zawartej umowy na świadczenie usług księgowych**);
 • Rabat na Usługi Dodatkowe w wysokości 10%;

PAKIET BUSINESS SPÓŁKI

Pakiet Business Spółkiksigowo krakw

CZAS TRWANIA UMOWY*** / OKRES ROZLICZENIOWY

ROK

PÓŁ ROKU

KWARTAŁ

MIESIĄC

ROK

340

370

400 430

PÓŁ ROKU

  400 430 460

KWARTAŁ

   

460

490

MIESIĄC

      520
 • Obsługa księgowa spółek cywilnych / jawnych do 100 dokumentów miesięcznie, lub
 • Obsługa księgowa spółek z o. o. komandytowych i akcyjnych do 15 zapisów księgowych miesięcznie;
 • Adres Rejestracyjny i Adres z możliwością posługiwania się nim jako adresem do korespondencji;
 • Przechowywanie korespondencji przychodzącej do trzech miesięcy;
 • Odbiór korespondencji przychodzącej do 20 listów* miesięcznie;
 • Przekazywanie korespondencji jeden raz na kwartał do Klienta w formie listu poleconego;
 • Odbiór osobisty jeden raz w miesiącu przez Klienta;
 • Informowanie o korespondencji przychodzącej na email oraz skanowanie jej zawartości na życzenie Klienta;
 • Przekazywanie korespondencji do Księgowości i Kadr (na podstawie zawartej umowy na świadczenie usług księgowych**);
 • Rabat na Usługi Dodatkowe w wysokości 10%;

PAKIET INDYWIDUALNY

W zależności od Państwa potrzeb oferta naszego wirtualnego biura może być dopasowana na każdym etapie działalności firmy.

 • Pakiet takich usług ustalamy indywidualnie z klientem

 

              USŁUGI DODATKOWE ZWIĄZANE Z PAKIETAMI

-         Kserowanie Dokumentów – 0,09 zł / strona;

-        Sala Konferencyjna - 31,00 zł / każde rozpoczęte 60 minut;

-        Obsługa korespondencji ponad ilość dokumentów określoną w Pakiecie - 3,00 zł / list do 20 stron;

-        Prowadzenie pocztowej książki nadawczej – 40,00 zł miesięcznie;

 1. Wyłączenie czynności nie oznacza braku możliwości ich wykonania. Czynności te mogą zostać wykonane przez Spółkę pod warunkiem odrębnego zlecenia.
 2. Wszystkie podane ceny Usług i Usług Dodatkowych są cenami netto, do których doliczony zostanie podatek od towarów i usług według aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

* Jako jeden list uznaje się korespondencję do 20-tu stron. Każde kolejne dwadzieścia rozpoczętych stron traktowane jest jako kolejny list.

** Umowa na świadczenie usług księgowych zawierana jest na czas nieokreślony.

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO REGULAMINU WIRTUALNEGO BIURA ABIX CONSULTANT SP. Z O.O.

 1. W ramach Usług Dodatkowych, realizowanych na wyraźne zlecenie Klienta, Spółka oferuje Pakiety usług:

ASYSTENT ADMINISTRACYJNY


- odbiór i obsługa połączeń telefonicznych skierowanych
do Klienta;

- przekazanie korespondencji Klientowi częściej niż jeden raz
na kwartał;

- odbiór przesyłki o wadze przekraczającej 1 kg, lub której którykolwiek z wymiarów przekracza 50 cm;

- odbiór przekazu pocztowego;

- przygotowanie przesyłek o wadze przekraczającej 1 kg, lub których którykolwiek z wymiarów przekracza 50 cm do wysyłki;

- prowadzenie raportów kasowych / bankowych;

- przygotowywanie dokumentów do księgowości;

- redagowanie pism, dokumentów;

- przygotowywanie / zbieranie ofert;

- Internet research;

- prowadzenie kalendarza spotkań;

- dokonywanie rezerwacji (na życzenie Klienta);

- rejestracja samochodu;

- wystawianie not korygujących;

- wycena magazynu, remanentu;


ASYSTENT KSIĘGOWY


- zmiana danych firmy w CEIDG (w Urzędzie Miasta);

- likwidacja / zawieszenie działalności w CEIDG (w Urzędzie Miasta);

- zestawienia księgowe dla właścicieli i członków zarządu;

- rozliczenia "cichych wspólników";

- obliczanie marży na poszczególnych produktach, projektach, usługach;

- wystawianie faktur i not księgowych;

- obliczanie rentowności zlecenia;

- przygotowywanie wniosków do Urzędu Pracy związanych
z dofinansowaniem stanowiska pracy;

- przygotowywanie wniosków do Urzędu Pracy związanych
z organizacją stażu finansowanego przez Urząd Pracy;

- sporządzanie wniosków / odbiór zaświadczeń o niezaleganiu
w płatnościach w Urzędzie Skarbowym i ZUS;

- Cash flow;

- wystawianie wezwań do zapłaty / not odsetkowych (podstawowe czynności windykacyjne);

- sporządzanie wniosków do Urzędu Marszałkowskiego;


ASYSTENT PRAWNY
- aktualizacja danych firmy w rejestrach (CEIDG, KRS, Urząd Skarbowy, ZUS);

- organizacja tłumaczeń, spotkań z notariuszem, tłumaczem przysięgłym;

- organizowanie zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń, posiedzeń zarządu i rad nadzorczych;

- przygotowywanie uchwał i protokołów spółki;

- złożenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdań zarządu z działalności spółki;

- przygotowanie danych, informacji niezbędnych dla prawnika, radcy prawnego, adwokata;

- przygotowywanie dokumentacji do windykacji przedsądowej, sądowej;

- bieżące konsultacje prawne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.


 1. Usługi w ramach Pakietu Asystent Administracyjny rozliczane są w systemie 15-sto minutowym.
 2. Usługi w ramach Pakietu Asystent Księgowy rozliczane są w systemie 30-sto minutowym.
 3. Usługi w ramach Pakietu Asystent Prawny rozliczane są w systemie 60-cio minutowym.
 4. Spółka zastrzega sobie prawo do indywidualnej wyceny Usług Dodatkowych objętych pakietami, ze względu na nakład pracy lub indywidualne uwarunkowania.