PAKIET POCZTA

Pakiet Poczta od 20 zł nettoskrzynka pocztowa wirtualnego biura

CZAS TRWANIA UMOWY / OKRES ROZLICZENIOWY       

ROK PÓŁ ROKU KWARTAŁ MIESIĄC
ROK 20,00 30,00 40,00 50,00
PÓŁ ROKU 40,00 50,00 60,00
KWARTAŁ 60,00 70,00
MIESIĄC 80,00
  • Adres – z możliwością posługiwania się nim jako adresem do korespondencji;
  • Odbiór korespondencji przychodzącej do 20 listów miesięcznie;
  • Informowanie Klienta o odebranej korespondencji w formie email;
  • Nielimitowana możliwość osobistego odbioru korespondencji przez Klienta;