PAKIET POCZTA

Pakiet Poczta od 20 zł nettoskrzynka pocztowa wirtualnego biura

CZAS TRWANIA UMOWY / OKRES ROZLICZENIOWY

ROK

PÓŁ ROKU

KWARTAŁ

MIESIĄC

ROK

20,00

30,00

40,00

50,00

PÓŁ ROKU

 

40,00

50,00

60,00

KWARTAŁ

   

60,00

70,00

MIESIĄC

     

80,00

  • Adres – z możliwością posługiwania się nim jako adresem do korespondencji;
  • Odbiór korespondencji przychodzącej do 20 listów miesięcznie;
  • Informowanie Klienta o odebranej korespondencji w formie email;
  • Nielimitowana możliwość osobistego odbioru korespondencji przez Klienta;