INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

(USŁUGI WIRTUALNEGO BIURA)

 1. Administratorem danych osobowych jest ABIX CONSULTANT SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie przy ul. Rakowickiej 10b/4, 31-511 Kraków, NIP: 945-216-75-94, REGON: 122515215, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412412.

  Kontakt: Patrycja Jabłońska, tel. +48 505 691 975,

  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 2. Administrator przetwarza dane osobowe klientów przekazane w ramach umowy na świadczenie usług wirtualnego biura i realizacji związanych z tym obowiązków publicznoprawnych. Administrator nie zbiera więcej danych niż jest to konieczne dla realizacji tych usług.

 3. Cel przetwarzania danych i podstawa ich wykorzystywania – dane są przetwarzane:

- za zgodą Klienta w celu realizacji umowy na świadczenie usług księgowych i kadrowych w celu realizacji umowy na świadczenie usług wirtualnego biura,

- w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora występujących w przypadku: ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń związanych z uczestnictwem lub działaniami oraz w celu wsparcia obsługi Klienta.

 1. Podstawa przekazania danych – dane Klienta przekazywane są przez niego dobrowolnie, przy czym przekazanie danych jest niezbędne dla realizacji umowy na świadczenie usług wirtualnego biura.

 2. Klient nie ma obowiązku, w tym prawnego podania swoich danych, ich brak nie spowoduje dla niego żadnych negatywnych konsekwencji, poza brakiem możliwości realizacji umowy usług wirtualnego biura.

 3. Administrator może przekazać dane podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne; podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową.

 4. Okres przechowywania danych osobowych – nie dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.

 5. Klientowi przysługuje prawo do:

  1. żądania sprostowania (poprawiania) i uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, dostępu do jego danych osobowych

  2. cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

  3. wniesienia skargi do organu nadzoru

  4. wniesienia sprzeciwu, w sytuacji, gdy:

   - gdy zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Klienta, a przetwarzanie jego danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z naszych, tzw. prawnie uzasadnionych interesów, lub

- w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.